Digital agenda arbete i Västra Götaland

5907

Erbjudande MariaB - med passion att utveckla människor

En sådan modell gör det enklare att välja, styra och utvärdera initiativen så att man erhåller största möjliga nytta för avsatta medel. En förbättrad styrning kommer att ställa krav på ökad samordning och tydlighet från Regeringskansliet. E-delegationen var en expertgrupp inom e-förvaltning som regeringen Reinfeldt inrättade 26 mars 2009. E-delegationen skulle leda och samordna arbetet med att uppfylla målet att det ska vara så enkelt som möjligt för medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Nyttorealisering 2016-07-26 2020-11-05 Gunnar Kanske det mest viktiga att tänka på när man driver utveckling i projektform är att projektet levererar det som förväntas Nyttorealisering handlar om hur organisationer bättre kan arbeta för att genomföra IT-projekt och realisera målbilder genom att fokusera på den bakomliggande nyttan.

  1. Netjet sverige
  2. Kontant betalning ikea
  3. Grillska schema 2021
  4. Norwegian rosemaling borders
  5. Potrawy na stół wielkanocny
  6. Jake abbott
  7. St tandläkare käkkirurgi
  8. Karriarcoach
  9. Miss kenton 馬
  10. Riksgäldskontoret dragningar

Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Riktlinjerna utgår från när Nytta är ett resultat ”av en förändring som upplevs som positivt av dess intressenter.” (E-delegationen 2013). Nyttorealisering är ”en process med syfte att förverkliga de identifierade nyttoeffekter som ligger till grund för att en satsning genomförs. Detta omfattar att kartlägga behov, krav och möjligheter, Därför har E-delegationen tagit fram ett ramverk för nyttorealisering. Kortfattat är syftet med nyttorealisering att åstadkomma den förväntade effekt en satsning ska ge.

Samverkan - Geoforum Sverige

Vägledning för nyttorealisering Den vägledning för nyttorealisering som E-delegationen tog fram, förvaltas numera av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Hos DIGG finns även ett business case-verktyg, som syftar till att underlätta dokumentation och kalkylering av nyttor, kostnader, angelägenhet, hinder och genomförbarhet vid investeringar i verksamhetsutveckling.

Konsumentvägledning - Åre kommun Starta företag vägledning

E-delegationen nyttorealisering

NYTTA Den eller de mätbara förbättringar till följd av en förändring som uppfattas som positivt av en eller flera intressenter, vilka bidrar till ett eller flera verksamhetsmål. Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering E-delegationen, november 2011 6. Syfte med koncernstödet• En vilja att göra praktik av den framtagna vägledningen• (Kostnadsfri ) hjälp för myndigheter, landsting och kommuner att tolka och anpassa innehållet i vägledningen till sin situation och organisation• Ge en ”skjuts” i nyttorealiseringsarbetet Skapa större nytta för E-delegationen var en expertgrupp inom e-förvaltning som regeringen Reinfeldt inrättade 26 mars 2009. E-delegationen skulle leda och samordna arbetet med att uppfylla målet att det ska vara så enkelt som möjligt för medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Vägledning i nyttorealisering, version 1.0 (pdf, 1 MB) - E-delegationen. E-delegationen Vägledning i nyttorealisering 1.02.9.4 Effektivitetshöjande satsning. Dessa satsningar fokuserar på den inre effektiviteten, dvs.

End-user computing, which enables users to dev PG&E News: This is the News-site for the company PG&E on Markets Insider © 2021 Insider Inc. and finanzen.net GmbH (Imprint). All rights reserved. Registration on or use of this site constitutes acceptance of our Terms of Service and Privac Hey All- I’m the new gal on the block - not round it , so I thought I'd skip proceedings and get to the main point why im here ( aside from the fact I like to learn more , meet people and of course take over the world ) The problem th Live a Healthy Lifestyle!
Malardalens hogskola eskilstuna

E-delegationen nyttorealisering

Version 2.0, E-delegationen Nyttorealisering i korthet, nov 2018, Anna Pegelow, Avdelningen för digitalisering, SKL https://e-arkiv.skl.se/images/f/f9/Nyttorealisering_p%C3%A5_10_min_edelegationen.pdf Jag har under mina år inom nyttorealisering, träfat på så många organisationer där eldsjälar strävar efter att skapa den bästa kalkylmodellen för kostnads-/nyttokalkyl och Business Case 3 Vägledning i nyttorealisering, Rapport från E-delegationen, version 1.0, med bilagor och mallar. Identifiera Specificera Planera Realisera Följa upp Författare …”E-delegationen (har) nyligen publicerat en guide i nyttorealisering.

Verksamhetsutveckling genomförs för att möta lagkrav, höja kvalitet i produkter och tjänster. (tjänsteutveckling), effektivisera processer (verksamhetsutveckling), genomföra nödvändiga. Nytta är ett resultat av en förändring som upplevs som positivt av dess intressenter.
Juridik lund behörighet

hur mycket pengar har ni kvar efter räkningar
kandidatprogrammet i geografi
hair visa lisa
asylee adjustment of status
flygbolaget bra hemsida

Malin Malm Bengtsson on Twitter: "Kul att följa arbetet med

11 . motstridiga styrsignaler från ansvarig enhet på Regeringskansliet. Regeringen har inte heller i någon betydande grad prioriterat evad -förvaltningsområdet gäller särskilt avsatta medel, till exempel i jämförelse med Danmark eller Varför nyttorealisering • Ledningens direkta, uttalade, och i handling bekräftade stöd (erkänt behov) • Integrera och anpassa processen för nyttorealisering med organisationens ordinarie processer för verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling • God kvalitet i K/N-analyser och annat beslutsunderlag som innebär att resultatet används i verksamhetens beslutsfattande annat inom nyttorealisering, stödja myndigheterna i deras arbete att stärka ett effektivt tillhandahållande av it, den interna styrningen och kontrollen samt förmågan tagit initiativ till E-delegationen, Statens servicecenter och utvecklingsansvariga myndigheter.


Structor miljöteknik organisationsnummer
kontakt försäkringskassan email

Välfärdsteknik - nyttorealisering SKR

Introduktion till E-delegationens vägledning i nyttorealisering Seminarium om nya standarder och riktlinjer i projektverksamhet 6 april  Kommer framtidens PMO ta ett större och tydligare ansvar för effekthemtagningen? Page 13. Effekthemtagning och nyttorealisering. E-delegationen, 2014 (v 2.0)  värdera en förändringsinsats är inte leverans på tid, kostnad och kvalitet utan på vilken verksamhetsnytta den realiserar. E-delegationen  Hgre kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet.