Kommunstyrelsen kallas till sammanträde - Ödeshögs kommun

8701

Structor Installationsteknik AB Energi-miljo.se

Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av HSB, Anders Joachimsson, utfört en miljö-teknisk markundersökning på fastigheten Sicklaön 37:22, Nacka. Provtagningens syfte är att dels kontrollera förekoms av att ett skyddande lager ovan den påträffade föroreningen samt undersöka förekomst av flyktiga kolväten på fastig-heten. STRUCTOR AKUSTIK AB Solnavägen 4, 113 65 STOCKHOLM Telefon: 08 – 545 556 30 www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn Organisationsnummer: 556769-2446 Nya Kinnekulle Rapport nummer 2018-168 r01 2018-11-22, s 2 (8) Författare Maja Karlsson Beställare: Kungsörs kommunteknik AB Beställarens kontaktperson: Stig Törndal Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Självstarten Fastighets AB, via Göran Rei- erstam på Reierstam Arkitektur & Projektutveckling AB utfört undersökning av Själv- starten 22 och Vevstaken 29 i Stockholms Stad. Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av TryggHem Bostads AB, via Structor Geoteknik Stock-holm AB, utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Träkvista 1:275, Ekerö kommun. Uppdragets syfte är att översiktligt undersöka om marken förorenats av verksamheterna som bedri-vits på fastigheten. Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Peab Bostad AB utfört en översiktlig miljö-teknisk markundersökning på fastigheten Berga 15:1 i Åkersberga.

  1. Figaro friseur köln
  2. Bokfora lagerforandring
  3. Skolverket utlandsskolor lediga tjänster
  4. Frågor intervju undersköterska
  5. Det här ska bli den bästa dagen i mitt liv
  6. Translate programme de parrainage
  7. Katten i alice i underlandet namn
  8. Applied medical

Resultatrapport (misstänkt deponi), Structor Miljö. Öst AB. 2016-07-08. Kompletterande stegvisa miljötekniska markunder- sökningar  Organisationsnummer: 232100-0156 Miljötekniska markundersökningar visade på förhöjda Prov är tagna av Structor Miljöteknik AB på. Unr 61150935759 Organisationsnummer 556133-0506 Sammanfattning Alla visas antaget förorenat område baserat på de miljötekniska markundersökningarna. av Husa slammellanlager i Vallentuna kommun, Dnr: 232-125 Structor. att utföra miljöteknisk undersökning Beslut Miljönämnden förelägger VU, organisationsnummer xxxxxx-xxxx, följande: 1.

Utskottet för Samhälle och utveckling - Kungälvs kommun

Structor Miljöteknik AB, 556622-0736- På guldbolag.se hittar du kostnadsfri rating på alla Sveriges aktiebolag. STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Libergsgatan 6, 632 21 Eskilstuna Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro Telefon:016-10 07 60 021-81 45 40 019-601 44 55 www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn Organisationsnummer: 556622-0736, Säte i Eskilstuna Författare Ulrika Martell STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60 VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås | Tel: 021-81 45 40 ÖREBRO: Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro | Tel: 019-601 44 55 Säte i Eskilstuna | Org.nr: 556622-0736 | E-post: fornamn.efternamn@structor.se ESKILSTUNA 2018-03-15 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Libergsgatan 6, 632 21 Eskilstuna Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro Telefon:016-10 07 60 021-81 45 40 019-601 44 55 www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn Organisationsnummer: 556622-0736, Säte i Eskilstuna Författare Ulrika Martell STRUCTOR UPPSALA AB Dragarbrunnsgatan 45 753 20 Uppsala www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn Organisationsnummer: 556769-0176 Beställare: HSB Stockholm Konsultbolag: Structor Uppsala AB (dagvatten) Structor Miljöteknik AB (markundersökning) Uppdragsnamn: Sicklaön 37:22 Uppdragsnummer: 1601 Datum: 2017-12-13 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro Telefon:016-10 07 60 021-81 45 40 019-601 44 55 www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn Organisationsnummer: 556622-0736, Säte i Eskilstuna Författare Ulrika Martell STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Muddring och andra åtgärder i Köpingsviken Samrådsredogörelse Uppdragsnummer: 6612-001 3 Samrådsunderlag Inför samrådsprocessen upprättades ett samrådsunderlag vilket redovisas i Bil 6. Under samrådet har framkommit synpunkter på underlaget och vissa avgränsningar har gjorts. STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Deponi för inert avfall på Åsbymon 2:39 Samrådsunderlag Uppdragsnummer: 6017–187 1.1 Uppdrag och syfte Syftet med detta uppdrag är att söka tillstånd för deponi för inert avfall på fastigheten Ås-bymon 2:39.

Miljökonsekvensbeskrivning - Eskilstuna kommun - Yumpu

Structor miljöteknik organisationsnummer

Oxelösunds kommun.

Status: Slutrapport. Page 2. Sida 2 (17). Nyköping 2018-06-19. Uppdragnr. 8791.
Geografi kursplan åk 9

Structor miljöteknik organisationsnummer

Under de senaste 5 åren har Uson Miljöteknik betalat in totalt 21 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 327 058 av Sveriges alla 651 366 aktiebolag. Uson Miljöteknik AB har organisationsnummer 559063-6097.

Joakim Idebro. Structor Miljöteknik AB Fil. kand.
Arkitektskolen lund

unga kriminella dokumentär
gratis kurs webbutveckling
publika bolag
ikea skåne
avanza skatt usa
transportföretag stockholm usa pris

PM Geoteknik kvartersmark.pdf - Stockholms stad

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Markundersökning Åsbymon 2:39 PM Förenklad riskbedömning samt diskussion Uppdragsnummer: 6017-187 2.1 Organisation och administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Åsbymon 2:39 Anläggningens namn Åsbymon Organisationsnummer 556935-7501 Fastighetsägare Eskilstuna kommun Postadress 631 86 Eskilstuna Organisationsnummer 556935-7501 Fastighetsägare Eskilstuna kommun Postadress 631 86 Eskilstuna Kontaktperson Joakim Persson, Eskilstuna kommun Kommunledningskontoret/ Fastighet och Exploatering Konsult, Structor Miljöteknik AB Uppdragsledare: Peter Larsson Handläggare och fältprovtagare: Elin Waara Kvalitetsgranskning: Ulrika Martell STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | 11 följare på LinkedIn. Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik Structor Miljöteknik AB Fil. mag.


Boden christmas face mask
eget på väg prov

Efterbehandlingsrapport Pråmen 1 - Norrtälje kommun

Roos van Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Structor Projektledning Dalarna utfört. 8 jul 2020 Organisationsnummer: 556622-0736, Säte i Eskilstuna Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av TryggHem Fastighetsutveckling AB, Erika. 4 dec 2019 SAMMANFATTNING. Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Askersunds kommun upprättat Structor Miljöteknik AB:s organisation för genomförandet har varit följande: Internet. Organisationsnummer. 701 86 ÖREBRO ..