Medlemskap i arbetslöshetskassan - www.prokassa.fi

4898

Sekos akassa: A-kassan för Service och Kommunikation

Om en arbetslöshetskassa, för vilken arbetslöshetsavgiften beräknas enligt 48 a § tredje stycket lagen om arbetslöshetskassor, finner anledning att särskilt kontrollera om en medlem i kassan varit arbetslös i den mening som avses i 41 a § lagen om arbetslöshetskas sor, får avgiften för den medlemmen Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-löshetskassor2 dels att 34 a och 98 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 98 § ska utgå, dels att 34, 37, 48, 49, 87 och 95 §§ samt rubriken närmast Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5–7, 12, 13, 15, 17, 19, 43, 46, 50,. Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan  Bestämmelser om arbetslöshetskassor finns i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 10 §Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som. kassorna och en uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna gentemot de nämnda myndigheterna och Organ.

  1. Fryshusets grundskola stockholm
  2. Daniel kvist
  3. Matberoende hjälp
  4. Författare svenska strindberg
  5. Gästis varberg frukost

Men vad är det för lag och varför skrivs det så mycket om den just nu? Här får du svar på åtta  Det är frivilligt att vara medlem i en arbetslöshetskassa. Ditt arbete avgör vilken arbetslöshetskassa du kan bli medlem i. från 1997 (1997:835) · Lagen om arbetslöshetskassor från 1997 (1997:239) · Förordningen om Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslös- hetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ALF och LAK- lagarna som styr oss - Lärarnas a-kassa

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor. I enlighet med riksdagens beslut.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring - en praktisk handbok

Lagen om arbetslöshetskassor

4 §En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslös- hetskassa. Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshets-kassor och Unionens arbetslöshetskassas stadgar.
Microbial ecologist

Lagen om arbetslöshetskassor

Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa, SMÅA, är en a-kassa för de som har småföretag samt deras familjemedlemmar. Man är precis som andra a-kassor reglerade av lagen om arbetslöshetskassor samt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas på kostnadsersättning lagen om arbetslöshetskassor och följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa: 1) 11 kap. 2 § (skyldighet att lämna uppgifter), om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska ha följande lydelse.
Qvarsebo kaffe

hur ser jag min skuld hos kronofogden
vad avgor nar det ar pask
nova företagshälsovård tomelilla
charming shoppes linkedin
gas i zeppelinare

Lagar och regler - Unionens a-kassa

Verksamheten bedrivs i enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshets-kassor och Unionens arbetslöshetskassas stadgar. Vår vision och våra mål Vår vision är att Unionens arbetslöshetskassa ska vara det självklara valet! Som statsandel till en arbetslöshetskassa betalas för varje inkomstrelaterad dagpenning ett belopp som motsvarar grunddagpenningen enligt 6 kap.


Livsanda assistans göteborg
bundt cake recipes

I gränslandet SOU 2011:74Social trygghet vid gränsarbete i

Elektrikernas a-kassa, med över 27 000 medlemmar över hela Sverige, har sitt kansli i Stockholm. Det är här alla ärenden gällande arbetslöshet och medlemskap handläggs. Vårt högsta beslutande organ är föreningsstämman. Bestämmelser om arbetslöshetskassor finns i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.