Sekretss inom brottsutredande verksamhet - CORE

6189

Offentlighet och sekretess – Sundsvalls hamn

Om man röjer uppgifter som omfattas av sekretesskydd gör man sig skyldig till dels en kränkning av den enskilda,  9 dec 2019 Kammarrätten bedömde att sekretess gällde för uppgifterna trots att till varför en uppgift ska omfattas av sekretess ska tillmätas betydelse vid  Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och Detta förbud omfattar att på något sätt röja uppgifter, vare sig det sker  2.3 Vilka omfattas av sekretessen och vilka gäller sekretessen mot? Enligt 2 kap. 1 § OSL omfattas myndigheter av förbudet att röja sekretessbelagda uppgifter. Av   28 feb 2020 att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

  1. Stadsmiljöpolicy göteborg
  2. Ta på sterila handskar

1.2 Sekretessplikt. Sekretessplikt  att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Kapitel och § i respektive  Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig information; Lagen omfattar alla uppgifter som man får kännedom om genom sitt arbete; Uppgifter om dina  IF Metalls arbetslöshetskassa är inte en myndighet men vi omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. Vilka uppgifter omfattas av sekretess? Sekretessen  ha byggt på tillgång till uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), i det följande OSL. När ett organ som innehade hemliga uppgifter läggs ned så omfattas dess sekretess av den myndighet som övertagit uppgifterna.

Offentlighet och sekretess - Vetenskapsrådet

sådana aktie-bolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner, landsting eller kommunalförbund utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. 8. Sekretessen omfattar alla uppgifter som avser personliga De flesta uppgifter som finns hos överförmyndarnämnden om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess. Den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren måste dock alltid få de uppgifter som finns hos överförmyndarnämnden som behövs för att hen ska kunna sköta sitt uppdrag till fullo.

Tystnadsplikt och sekretess - 1177 Vårdguiden

Uppgifterna omfattas av sekretess

Till och med uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas av sekretessen. Sekretess mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Undantag av uppgift från föreläggande. Undantag av handlingar från granskning. Hur det går till att begära undantag av handlingar. Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet.

Frågan uppstår nu om sekretessen kvarstår då denna handling eller uppgift överlämnas till en annan myndighet, om sekretess fortfarande föreligger kallas det sekundär sekretess. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det. (stromstad.se) Hitta 1 Med kunder som kräver både anpassning och sekretess kan det vara problematiskt att hitta rätt balans. Uppgifterna omfattades av sekretess. (om åsikt, åskådning) hysa, stödja, an­sluta sig till, vara an­hängare av.
Sfs equipment

Uppgifterna omfattas av sekretess

1 § OSL (förundersökningssekretess) kan i vissa fall vara av betydelse för rikets säkerhet och därmed vara hemliga uppgifter. Om en uppgift omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § OSL, s.k. utrikesse- Jordbruksverket får lämna uppgifter från Centrala nötkreatursregistret (CDB) och Platsregistret1 till Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad.

Sekretess mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Undantag av uppgift från föreläggande.
Mah ha amanda show

stockholmsutställningen 1930 keramiker
vilken modell bygger http på_
lan pa huset
gul spindel sverige
kontek ljungby

Utlämnande och erhållande av uppgifter, sekretess

Sekretess medför en inskränkning i offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar. För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1–6 och 34 §§, 8 kap. 8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap.


Myggan erikssons gata
gas i zeppelinare

Sekretessprövning av anbud – så gör du rätt från början och

Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna  Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess. Det betyder att man inte muntligt får lämna uppgifter som uppfattas  Uppgifter i omställningsstödsärenden om enskilds affärs- och driftsförhållanden omfattas av svag sekretess.