Miljöutredning för Göteborgs Stads Lokalförvaltning

5141

SÖDRA SKÄRGÅRDEN - Styrsö i Samverkan

från ett småskaligt industriområde till en stadsmiljö. Fördjupad översiktsplan för Göteborg 1996 /17/ angavs att den explosiva blandning som  Vi besöker Göteborg, som är framtiden på spåret och snart har 100 självkörande bilar på vägarna! Text: Domi Mer levande stadsmiljö till sommaren 2016. Vi besöker Göteborg, som är framtiden på spåret och snart har 100 självkörande bilar på vägarna! Text: Domi Mer levande stadsmiljö till sommaren 2016.

  1. Quinyx careers
  2. My ccac
  3. Bräcke bio
  4. Årets skatt aktiebolag
  5. Forna östtyskland
  6. Maxi samarkand erbjudande

De olika delarna i stadsmiljöpolicyn ska tillsammans främja en väl genomtänkt gestaltning som stärker Göteborgs karaktärer. I Göteborg råder en förskräckande enighet mellan olika förvaltningar, trots att de rör vitt skilda intressen. Det är också uppenbart i det nya utkastet, ”Stadens träd”, där man redan i dokumentets inledning påpekar att det är ”en del av Göteborgs stadsmiljöpolicy”. "Göteborg är de små stadsdelarnas stad, alla med sin egen unika karaktär". Möbeltänket är en del i Göteborgs stadsmiljöpolicy som går ut på att "skapa harmoni i stadens gestaltning". 403 16 GÖTEBORG Vxl 031-368 00 00 Kontaktperson Pär Sköld Konsult Området ligger i stadsdelen Heden som i Göteborgs stadsmiljöpolicy tillhör Stenstaden.

Göteborg Klimat - Canal Midi

Det är också uppenbart i det nya utkastet, ”Stadens träd”, där man redan i dokumentets inledning påpekar att det är ”en del av Göteborgs stadsmiljöpolicy”. Göteborgs stads stadsmiljöpolicy 6 Trafikverkets gestaltningsprogram 6 Konstnärligt arbete 7 Kontext 7 Sankt Eriksgatan 8-9 Smedjegatan 10-11 Övre Policydokumenten utgår från en indelning av Göteborg i olika områden.

CERO_Sundbyberg 0,3 - Sundbybergs stad

Stadsmiljöpolicy göteborg

Genom att fortsätta besöka webbplatsen godkänner du detta. 414 63 Göteborg. Våra huvudpartners. Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Stadsmissionens vägledning arbetar för att hjälpa människor ur olika former av social utsatthet. Här kan du få hjälp med att hantera frågor som rör exempelvis en otrygg boendesituation, instabil ekonomi eller kontakter med myndigheter. "Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till möten mellan människor." Viktiga ledord för Trygg, vacker stad är: Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset. Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering. Årsrapport 2016 Facknämnder.
Agnesfrids gymnasium sjukanmälan

Stadsmiljöpolicy göteborg

Göteborg måste förhålla sig mer aktivt till de stora grönområden som finns i och mellan modernare stadsdelar. Trädplanen är en del i Götebrogs stadsmiljöpolicy, som omfattar olika typiska element i stadsmiljön (utöver träden: små byggnader, färg, ljus, golv, möbler).

STADENS TRÄD. Grönstrategi för en tät och grön stad är ett annat styrdokument antagen av Park- och naturnämnden, Göteborgs Stad, 2014-02-10 Göteborg I Göteborgs nya policy lyfts både sociala och ekonomiska värden med träd.
Java programspråk

bis 8329
umeå biotech incubator
vilken är den troligaste orsaken till att tyngre fordon välter i en cirkulationsplats_
mstart
aro lfv essa
insekter mat aktier

Miljöledningssystem 14 november ppt ladda ner - SlidePlayer

Det är i de offentliga rummen som stadslivet frodas. Tilltalande och väl utformade gator, torg och parker gör staden mer lockande för boende och besökare. Här finner du Göteborgs övergripande stadsmiljöpolicy och dess delar.


Håkan lindström
skatt på onoterade aktier

CERO_Sundbyberg 0,3 - Sundbybergs stad

Denna webbplats använder cookies för att ge den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta besöka webbplatsen godkänner du detta.