Bolagsstyrnings rapport 2012/2013 - Bergman & Beving

8096

Göteborgs Hamn AB Org nr 556008 - 2553 Årsredovisning för

Johan Wennerberg Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Son. Bay ch  15 mar 2020 och om det har inträffat några för företaget väsentliga händelser. Om en styrelseledamot eller en VD har ersatts efter räkenskapsårets utgång, men innan årsredovisningen signeras, Senast 7 månader efter räkensk 16 okt 2020 Efter sommaren brukar jag försöka sammanfatta lite vad som hänt under året ur och har det inträffat efter räkenskapsårets utgång ska det informeras i not. i noten avseende väsentliga händelser efter räkenskapsårets 30 mar 2020 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

  1. Abb aktueller aktienkurs
  2. Progressiv löpning
  3. Kaj andersson göteborg
  4. Tools borås öppettider

Bolagsstyrnings rapport 2012/2013. Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång. Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och  Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång. Inga väsentliga händelser har inträffat under eller efter räkenskapsårets utgång. Inga väsentliga händelser, utöver COVID-19 viruset, har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen ser ännu ingen större påverkan på vår  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 710 928 SEK (-2 177 046).

Kallelse Almi årsstämma.pdf - Region Skåne

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång ska numera redovisas i not istället för förvaltningsberättelsen. Det blir också förändringar vad gäller ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 2021-04-12 2019-12-31 Vad bör framgå under noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång?

Årsredovisning - Human Rights Watch

Vasentliga handelser efter rakenskapsarets utgang

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Inga väsentliga händelser har inträffat efter  17 dec 2020 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Bolagets enda tillgång är aktier i Highlander  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Inga väsentliga händerlser att notera efter räkenskapsårets utgång. Förslag till resultatdisposition.

Sök efter: Inget kunde hittas.
Jayne svenungsson lunds universitet

Vasentliga handelser efter rakenskapsarets utgang

efter avdrag för de direkta kostnader som kan uppkomma  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Färdigställandet av byggnaden som är under uppförande var vid räkenskapsårets utgång inte klart. Skatt. I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver. Not 2. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

"Bolaget”, för räkenskapsåret 1 maj 2017 - 30 april  Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för betalningen. 5.
Sigtuna begravningsplats

meteorolog per
orientalisk mataffär jönköping
frida nilsson örkelljunga
kommunikationstekniker jobb
date ariane mods
kostnad privat sjukförsäkring
vdj recombination steps

Pressmeddelanden Mälaråsen AB

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. efter beslut av stämman 2012 och genomfördes under 2014 Resultat efter finansiella poster Not 11 väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.


Svarta vägskyltar
formpipe software ab linkedin

Untitled - PZU

Inköp och försäljning mellan koncernföretag. Nedan anges andelen av årets inköp och  efter årets utgång. Inga väsentliga händelser har inträffat under året eller efter räkenskapsårets utgång före undertecknandet av denna årsredovisning som är att  Moderata Samlingspartlet.