Riktlinjer Våld i nära relationer - Solna stad

5761

Riktlinje för Social dokumentation Vård - Törebodas kommun

rättspraxis och förarbeten till lagstiftning. Biståndsenheten följer föreskrifterna i. Handläggning och Dokumentation inom Socialtjänsten 2014:5. dokumentationen i förhandsbedömningarna framgå om synnerliga skäl finns.

  1. Utforskaren svarar inte
  2. Taxi kort pris

Du kan söka direkt på publikationens namn, ämne eller artikelnummer. För att begränsa eller förfina sökningen kan du även använda olika filter: verksamhetsområde, typ av publikation eller ämnesområde, språk samt årtal för publicering. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl. a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser.

Rättssäkerhet inom barn- och ungdomsvården - Lidingö stad

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten > Våra kurser i socialrätt vägleder dig i vilka rättsliga ramar som gäller i fråga om personlig assistans, handläggning av ekonomiskt bistånd, barnrätt, LSS, äldreomsorg och mycket mer. Våra kurser i socialrätt vänder sig till dig som arbetar som chef, handläggare, administratör eller på annat sätt är verksam inom socialtjänsten och vill bredda din kunskapsbas, höja din Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Omslagsbild: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Ändringar i regler om skydd eller stöd för barn - Securanova

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Alla som arbetar inom socialtjänsten har dokumentationsskyldighet och Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (3 upplagan). Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453).

6 apr 2016 En ny författning om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ( SOSFS 2014:5) har trätt i kraft den 1 januari 2015.
Maligna tumorer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

88-89 samt.

Häftad, 2015. Den här utgåvan av Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är slutsåld.
Ulrika magnusson su

lgr11 forskoleklass
utan grund på engelska
tantgron musikugglan
enrico rau
rysare böcker

Rapport - Granskning av ekonomiskt bistånd.pdf - Borås Stad

Omslagsbild: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Bokens år: 2010; Språk: Svenska  4 dec 2018 Bakgrund.


Wechselkurs dollar ägyptische pfund
creutzfeldt-jakob disease is quizlet

Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd ska tillämpa.I SoL och LSS har införts ändringar som syftra till att Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Handläggning och dokumentation i socialtjänsten I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende. Vi går bland annat igenom vad som ska dokumenteras och när det ska göras, samt när socialtjänsten ska eller får ändra ett beslut.