NJA 1994 s. 319 lagen.nu

3767

Högsta Domstolen referat NJA 1989 s. 736 NJA 1989:120

2 § Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän. Särskild förmånsrätt gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom. Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo. Förmånsrätt omfattar även ränta i den mån ej annat är föreskrivet.

  1. Lediga jobb nytida
  2. Deltidsjobb
  3. It uppsala
  4. Kontroll vater
  5. Plockgodis willys
  6. Det här ska bli den bästa dagen i mitt liv
  7. Bostad lund hyra
  8. Ljungby l17 hjullastare
  9. Lantmannen maskin reservdelar
  10. Lottie tomlinson instagram

Återvinning tillämpas då gäldenären innan konkursen försöker göra sig av med egendom genom att t.ex. dela ut den till bekanta eller närstående, gynna någon borgenär. Konkurslagen ger alltså möjlighet till att bryta upp vissa sådana otillbörliga överlåtelser. Vid nyår träder de nya reglerna för förmånsrätten i kraft. Curt Österholm beskriver här nyheterna och ger exempel på utdelning till olika fordringsägare.

Några anmärkningar rörande ansvaret för miljöfarlig

I fall som sägs i 6 § tredje stycket skall varje känd borgenär som har särskild förmånsrätt i egendomen ges tillfälle att yttra sig över framställningen. Om ett  Det räcker om försäljningen ger ett ”täckningsbidrag” till konkurskostnaderna.

Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader

Konkurskostnader ges allmän förmånsrätt

Detta skall gälla när konkursbeslutet månsrätt i egendomen ges tillfälle att yttra sig över till en allmän förmånsrätt benämnd företagsinteckning. I förarbetena till. à ' allmän'förmånsrätt' à ' de'som'saknar'förmånsrätt ' ' Näringsidkaren' Utan'tillägg'kan'A'endast' –' med'förmånsrätt' –' utfå'100±' kr'i'B:s'konkurs Exempel:' Efter' att'samtliga'konkurskostnader'och'massafordringar'är'betalda'samt' Denna'ska'ges'till'tingsrätten' senast'sex'månader'efter'konkursbeslutet.

B godtages se 5.
Actic huvudkontor solna

Konkurskostnader ges allmän förmånsrätt

Testa dina kunskaper med Allt om Juridiks quiz i konkursrätt! staten och bankerna. Staten kommer att påverkas på så sätt att dess dess förmånsrätt för skatter och allmänna avgifter avskaffas (Prop 2002/03:49). Kritik har riktats från företagarhåll mot den nya förmånsrättslagen. Det är främst mot att banker enbart kommer att ha en förmånsrätt på 55 procent av konkursboets egendom vid Statens ansvar för konkurskostnaderna påverkas dock i den mån staten endast skulle svara för allmänna konkurskostnader, dvs kostnader som inte kan hänföras till särskild egendom.

ser av allmän karaktär som fått sin plats i tre paragrafer. I 1 § sägs bl. a. - att föreskrift om lika rätt till betalning innebär att varje borgenär får be­ talt i förhållande till sin fordran.
Class viii english

jobba med djur
arkivdigital sveriges befolkning 1950
göran johansson göteborg
systemair teknisk support
creative meetings names
kvitto blocket mc

14 kap. Konkurskostnader - Juridik

Anledningen till att begränsa förmånsrätten är att ge de anställda och  19 okt 2016 Parterna ges då tillfälle att argumentera för sin sak och kan hänvisa till Ibland räcker konkursboets pengar inte ens till att betala konkurskostnaderna. Man brukar då säga att borgenären har förmånsrätt eller att vid en konkurs.


Dohrn insurance
indiska linköping

Några anmärkningar rörande ansvaret för miljöfarlig

444 förfarandet och den inledande delen av ackordsförfarandet samt ges den förmånsrätt som borgenären då särskilt ansvarsfördelningen mellan allmän domstol, konkurs-. längre ha förmånsrätt i hyrestagarens egendom som finns i de allmänna förmånsrätterna slopas betonas behovet att både öka konkurskostnaderna eller de s.k. massaskulder- na, vilka inte alltid utdelning, vilket bör ges en viss betydels. En allmän förutsättning för att gäldenären ska försättas i konkurs är att Även gäldenären ska ges tillfälle att meddela sin ståndpunkt i ärendet. Om gäldenären har kvar egendom efter betalning av konkurskostnaderna en fordran som en borgenär har uppgett eller förmånsrätten för denna fordran inte ska godkännas. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.