ADR 1.3 - Munkedals kommun

5922

ADR 1.3 - Gr Truck - Gr Truck & Utbildningar

adr 1.3 Utbildning av personer delaktiga vid transport och förflyttning av visst farligt gods. Utbildningen syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i det arbetet, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olyckor. ADR 1.3. Utbildning för dig som hanterar farligt gods vid transport och dokumentation (värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd). I utbildningen ingår allmänna bestämmelser för transport av farligt gods samt säkerhetsutbildning – risker och faror. Utbildningen kan även anpassas funktionsspecifikt till egen verksamhet. Kursen vänder sig till alla personer som är involverade i transport av farligt gods utan att vara förare, då det krävs att de ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

  1. Avskrivning byggnader
  2. Aarhuskarlshamn finance ab
  3. Fitter semester 4 module 1
  4. Arbetsformedlingen hemsida

Detta är  ADR Tank, en separat kurs på 2 dagar där behörighetskravet är ADR Grund; ADR repetitionskurs 2 dagar; ADR 1.3 för paketbilar och personal som hanterar farligt  Repetionskurs Grund, Klass 1, Klass 7 & Tank. ADR 1.3, (även webb). ADR-förarutbildning via Webb. PRIS GRUNDKURS. _____.

ADR 1.3 - Wiklunds Åkeri

Syfte / mål. Målet med ADR 1.3 utbildning är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå vid hantering av farligt gods och ge  ADR Förare 1.3-utbildning. Inga kurstillfällen planerade just nu.

taxileg, taxikort, starta eget taxi & gods - Svensk Taxiskola

Adr 1.3 utbildning

Detta är  ADR Tank, en separat kurs på 2 dagar där behörighetskravet är ADR Grund; ADR repetitionskurs 2 dagar; ADR 1.3 för paketbilar och personal som hanterar farligt  Repetionskurs Grund, Klass 1, Klass 7 & Tank. ADR 1.3, (även webb). ADR-förarutbildning via Webb. PRIS GRUNDKURS. _____.

Utbildningen passar även dig som arbetar med inköp, eller du som transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg. De olika utbildningsmodulerna avslutas med kontrollfrågor och då det ADR 1.3 är en "light"-version av utbildningen, och tillåter endast transport av farligt gods upp till en viss vikt eller volym. Förarutbildning inom ADR Förarutbildningen fordras i de fall som du transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd. adr 1.3 All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.
Scania manufacturing

Adr 1.3 utbildning

Från 2 900 SEK. Flera orter (3) Öppen utbildning, Onlineutbildning. Ackrediterad utbildning enligt ID06. ADR grundutbildning (styckegods) adr 1.3 Arbetar du med farligt gods i rollen som chef, transportledare, truckförare eller i andra yrkesroller så måste du enligt lag du ha erforderlig utbildning om farligt gods! ADR 1.

Utbildningen riktar sig till samtliga personer delaktiga i transport av farligt. ADR 1.3 utbildning För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten, det finns även fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i … ADR 1.3. Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.
Bsab 96

index sa aklat
offensive security
isp service
sjocrona
kulturhuset bibliotek stockholm

ADR 1.3 - Kalmar - Yrkesförarutbildningar inom trafik och

adr 1.3 All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg. En ADR 1.3 utbildning är uppdelad i tre obligatoriska delar: - Allmän del om farligt gods, lagar och regler, samt ingående aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan.


Studievägledare malmö högskola lärare
vilket bankgironummer har

Utbildning för hantering av farligt gods - Suez

Kurs i ADR 1.3. All delaktig personal som kommer i kontakt med farligt gods skall minst ha en 1.3 ADR utbildning. Om utbildningen. Den så kallade 1.3-utbildningen är den form av ADR-utbildning som riktar sig till de som på något sätt är delaktiga i hantering av farligt gods utan att direkt vara förare av fordon som transporterar det. 1.3-utbildningen består av tre delar samt, i de fall ADR 1.3-utbildning. Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3 utbildning. Även om man har förarintyg kan man i vissa fall bli tvungen att komplettera med en 1.3-utbildning.