Offentlighetsprincipen - Trafikverket

4032

Offentlig handling lagen.nu

I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Om en allmän handling innehåller information som omfattas av sekretess är den inte offentlig och får inte lämnas ut till allmänheten. Den vanligaste anledningen till att information beläggs med sekretess är att den berör en enskild person som kan ta skada av att uppgifterna offentliggörs. Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar.

  1. Kesko oyj share price
  2. Miljöbil utsläpp

Syftet med uppsatsen är att ge kunskap om vilka faktorer som påverkar uppfyllnad av offentlighetslagstiftningens krav kring allmänna handlingar i offentligt affärsverksamhet som agerar på … Allmänna handlingar kan vara både pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som ett e-postmeddelande eller uppgift i ett datasystem. Handlingarna är för det mesta offentliga. Det innebär att var och en har rätt att läsa och även få en papperskopia av dem. En handling är allmän om den: Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Material på statlig myndighets hemsida är att anse såsom upprättad enligt 2 kap. 7 § TF och därmed en allmän handling. Tryckfrihetsförordningen hittar du här.

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess Falköpings

Allmän handling och offentlig handling

Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram. En handling är allmän om den förvaras hos stadsdelsförvaltningen och har kommit in dit eller upprättats där. Observera skillnaden mellan allmän och offentlig handling. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Offentlig handling är en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med offentlighet- och sekretesslag (OSL). Alltså krävs det att handlingen är allmän samt inte omfattas av sekretess för att den ska vara offentlig. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Sjuksköterskeprogrammet distans 2021

Allmän handling och offentlig handling

Alla handlingar i en kommun är inte allmänna.

De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmän­het är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Om en allmän handling innehåller information som omfattas av sekretess är den inte offentlig och får inte lämnas ut till allmänheten.
Glue pla plastic

uje brandelius barn
vad ar en humanist
haldex gen 1 vs gen 2
vad ar avgangsvederlag
université paris 1 panthéon-sorbonne
19000 efter skatt

Offentlig handling - Gislaved.se

Vad innebär sekretess? Vad är allmänna handlingar? Måste jag identifiera mig när jag vill se en handling?


Gustav möller död
enni mustonen sotaleski

Offentlig handling Varbergs kommun

Hur tar jag del av en allmän handling? För att läsa en allmän  11 jan 2021 Begär ut allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess.